ดาวน์โหลด

PDF:สาธารณรัฐเกาหลี : เรื่อง รัฐบัญญัติฉบับพิเศษ เพื่อควบคุมการบริโภคอาหารเด็ก  ดาวน์โหลด

PDF:สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : เรื่อง ข้อบังคับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้า-ส่งออก   ดาวน์โหลด

PDF:สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : เรื่อง ระเบียบการส่งออกสัตว์  ดาวน์โหลด

PDF:สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : เรื่อง ระเบียบการนำเข้าเนื้อวัว เนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถบริโภคได้  ดาวน์โหลด

PDF:สถิติการส่งออกเมล็ดกาแฟคั่วไปนอกราชอาณาจักร >> ดาวน์โหลด

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2552 – 2557 >> ดาวน์โหลด

PDF:รายงานปริมาณและมูลค่าสินค้ามาตรฐานที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ในเดือนกรกฏาคม 2557 และเปรียบเทียบระยะเดียวกันของปี 2556 >> ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ >> ดาวน์โหลด